Contact Us

Use the form on the right to contact us.

 

Name *
Name
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Onze impact

MET HEN WERKEN WE

My Name is Kumar werkt voornamelijk met de kinderen en families uit het district Chengalpattu in Tamil Nadu (vlakbij Chennai). De meeste kinderen met wie we werken zijn geboren in een bedelgemeenschap genaamd Londor, waarin verslaving, huiselijk geweld, kindermishandeling en kinderhuwelijken zeer veel voorkomen. 99% van de volwassenen die in Londor wonen zijn analfabeet.

De kinderen in Londor worden al vanaf jonge leeftijd gedwongen op straat te bedelen. Vaak wordt van het geld dat ze 'verdienen' de wijdverbreide alcoholverslaving onder volwassenen in de gemeenschap betaald, die op hun beurt leiden tot een hoge mate van misbruik en geweld.

HIER GELOVEN WIJ IN

My Name is Kumar is ervan overtuigd dat onderwijs de sleutel is tot het verbeteren van het leven van kinderen die zijn geboren in armoede en bedelarij. We denken ook dat kinderen rolmodellen nodig hebben om naar op te kijken. Als ouders kansen krijgen op een beter leven door nieuwe vaardigheden te leren en op andere manieren hun brood te verdienen, kan de hele gemeenschap de armoedespiraal doorbreken.

HIEROP RICHTEN WE ONS

Onderwijs: een kind dat anders zou zijn gedwongen om te bedelen, krijgt nu de kans om naar school te gaan. Lees meer over ons initiatief voor onderwijs voor kinderen

Gezondheid: bewustmaking van goede hygiëne en afvalverwerking, seksuele gezondheid en voeding onder de leden van de Londor-gemeenschap

Vaardigheden: de plaatselijke gemeenschap de kans geven nieuwe vaardigheden te leren, zodat ze nieuwe manieren kunnen vinden om hun brood te verdienen. Lees meer over onze initiatieven voor gemeenschapsontwikkeling

Zelfstandigheid van vrouwen: vrouwen betere kansen geven om zelfstandig te worden en een einde te maken aan kindhuwelijken