Contact Us

Use the form on the right to contact us.

 

Name *
Name
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Ontwikkeling van de gemeenschap

ONTWIKKELING VAN DE GEMEENSCHAP

De bedelgemeenschap Londor heeft een lange en rijke geschiedenis die is verweven met de grotere verhalen van klassenstrijd en maatschappelijke segregatie in India. Lees meer over de families van Londor.

WAAROM STEUNEN WIJ DE MENSEN VAN LONDOR?

Door met de Londor-gemeenschap samen te werken om alternatieve bronnen van inkomsten te vinden in plaats van bedelen, hopen we de armoedespiraal van de hele gemeenschap te doorbreken en een veiligere omgeving te creëren waarin de kinderen van My Name is Kumar kunnen terugkeren nadat ze van school komen.

We begonnen voor het eerst met de volwassenen van de gemeenschap te werken in de winter 2015 toen de gebieden rondom Chennai werden getroffen door vreselijke overstromingen die delen van de Londor-gemeenschap hebben verwoest. Veel huizen in de gemeenschap werden verwoest of waren door de beschadigingen niet meer veilig, en een oudere vrouw stierf. Samen met de CARE Foundation hebben we toen voor tijdelijke noodopvang en voedsel gezorgd.

We weten dat het van vitaal belang is om de kinderen van Londor onderwijs aan te bieden, maar positieve veranderingen komen sneller op gang als we de hele gemeenschap erbij betrekken. In de nasleep van de overstromingen gingen we dus op zoek naar manieren waarop we dit konden doen.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE PROBLEMEN OM OP TE LOSSEN?

Het is belangrijk om te beseffen dat de Londor-bedelgemeenschap van minder dan 1 dollar per dag leeft en sociaal geïsoleerd is van andere gemeenschappen. Alle volwassenen in de gemeenschap waren vanzelfsprekend ook ooit kinderen van Londor en hebben dus onder de dezelfde beperkingen en armoede geleden als hun kinderen vandaag de dag.

De belangrijkste problemen waar de Londor-gemeenschap mee worstelt:

 • Armoede en een negatief sociaal stigma: de mensen van Londor verdienen geld door te bedelen bij religieuze feesten en tempels. Als bedelaars ervaren ze een extreem sociaal isolement en leven ze van minder dan 1 dollar per dag
 • Analfabetisme: 99% van de volwassenen in de gemeenschap kunnen niet lezen of schrijven
 • Alcoholverslaving: alcohol is een goedkoop alternatief voor voedsel en onderdrukt honger en verveling
 • Kindhuwelijken: dit is een hardnekkig probleem, omdat veel ouders in de gemeenschap zelf nog geen 18 waren toen ze vaders en moeders werden.
 • Huiselijk geweld: de traditionele man-/vrouwverhoudingen leiden tot onderdrukking van vrouwen en alcohol stimuleert geweld
 • Slechte hygiëne en gezondheid: schoon drinkwater is niet beschikbaar en omdat veel mensen zich geen vers voedsel kunnen veroorloven, moeten ze het vaak dagenlang zonder een goede maaltijd doen

WAT ZIJN ONZE INITIATIEVEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE GEMEENSCHAP?

We werken samen met de mensen van de Londor-gemeenschap om ze te helpen alternatieven te vinden voor het bedelen, zodat ze zich kunnen onderhouden, hun gezondheid en vaardigheden kunnen verbeteren en gelukkiger kunnen worden.

We doen dit door middel van:

 • Workshops en voorlichting voor de bewustwording rond alcohol
 • Geboorteaktes voor alle kinderen in de gemeenschap in het vooruitzicht te stellen zodat ze onderwijs kunnen volgen en later legaal werk kunnen vinden en kunnen reizen
 • Voorlichting over gezondheid, hygiëne en voeding. Lessen over het koken van voedzame en evenwichtige maaltijden voor kinderen
 • Het faciliteren van onderlinge steungroepen voor mannen en vrouwen.
 • Een spaarregeling voor vrouwen in de gemeenschap om ze te helpen hun eigen bedrijf of handel te starten
 • Een gemeenschappelijke moestuin voor het kweken van groenten, waarvan het overschot kan worden verkocht op de markt
 • Gelegenheid voor de ontwikkeling van vaardigheden, zoals training op maat
 • Het faciliteren van bewustwording van de zeer negatieve gevolgen van kindhuwelijken en vroege zwangerschap. Met ouders werken aan een grotere rol voor onderwijs in verhouding tot het huwelijk
 • De gemeenschap helpen om zaken aan te schaffen, zoals verlichting op zonne-energie, wat veiliger is dan houtvuur.
 • Als organisatie kopen we ook veel van onze eigen benodigdheden in de gemeenschap om de handel te bevorderen. Zo kopen we brandhout, mango's, pinda's en andere producten voor gebruik in het kindertehuis van de Londor-gemeenschap.
 • Waar mogelijk hebben we ook mensen uit de gemeenschap ingehuurd om het tehuis te helpen runnen. Lees hier het verhaal van Gengamma.

 

HOE KRIJGEN WE DIT VOOR ELKAAR?

Het grootste deel van ons werk in de gemeenschap wordt gefinancierd uit subsidies die we van verschillende partners ontvangen en via partnerschappen met andere non-profitorganisaties zoals Salt of the Earth. Donaties van de mensen die ons steunen helpen ook, hoe groot of klein ze ook zijn. Als u wilt, kunt u via de knop hieronder iets geven aan Londor-gemeenschap.