Contact Us

Use the form on the right to contact us.

 

Name *
Name
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Onderwijs voor kinderen

Onderwijs voor kinderen

Ons onderwijsinitiatief loopt al sinds 2013, toen we begonnen met de ondersteuning van het onderwijs van de 37 kinderen uit de gemeenschap Londor die de meeste risico liepen. Nu gaan er elke dag meer dan 80 kinderen naar school.

WIE ZIJN DE KINDEREN VAN LONDOR?

De kinderen die wij steunen zijn meestal van schoolgaande leeftijd, tussen 5 en 16 jaar, geboren in de gemeenschap Londor in Zuid-India. Zij zullen veelal van kleins af aan met hun vaders en moeders mee zijn gegaan naar de tempel om te bedelen. Ongeveer vanaf hun vijfde – zodra de kinderen te oud zijn geworden om als lokmiddel te dienen voor het bedelen – brengen ze hun dagen in de gemeenschap door in verveling, zonder onderwijs te volgen. Vanaf hun tienerjaren is de kans heel groot dat ze door hun ouders of de dorpsoudsten worden gepusht om te trouwen.

WAAROM STEUNEN WIJ DEZE KINDEREN?

Zonder onze steun zouden deze kinderen in vreselijke armoede blijven leven. Ze zouden nooit leren om te lezen of te schrijven, ze zouden geïsoleerd blijven leven van de rest van de samenleving en waarschijnlijk trouwen en kinderen krijgen voordat ze 18 worden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze kinderen, opgroeiend in een liefdevolle en veilige omgeving en met een goede opleiding op zak, een leven zonder bedelen tegemoet kunnen gaan en in staat zullen zijn de spiraal van armoede waarin ze zijn geboren te doorbreken.

WAT BIEDEN WIJ DEZE KINDEREN?

  • Een plek in een plaatselijke school binnen redelijke reisafstand van hun dorp of het tehuis van My Name is Kumar
  • Schooluniform, schooltas, gymspullen en andere spullen zoals boeken en potloden
  • Dagelijks privévervoer van huis naar de ingang van de school en aan het eind van de dag weer terug
  • Individuele hulp bij schoolreisjes en buitenschoolse activiteiten
  • Eten en snacks
  • Hulp bij huiswerk na schooltijd

Voor meer dan de helft van de kinderen van wie wij het onderwijs steunen, is een plek op school niet genoeg. We bieden deze kinderen ook een veilige en liefdevolle omgeving om in te wonen. Deze kinderen wonen in het tehuis van My Name is Kumar en de CARE Foundation. Er wordt dag en nacht voor ze gezorgd door ons fantastische team van verzorgers, maatschappelijk werkers, koks, schoonmakers en chauffeurs. We leren ze van alles, bijvoorbeeld zelf hun kleren wassen, tandenpoetsen en met elkaar spelen. Ook zorgen we ervoor dat ze drie voedzame maaltijden per dag krijgen. Oh, en ze hebben ook corvee!

HOE KRIJGEN WE DIT VOOR ELKAAR?

We hebben in India een geweldig team van mensen die onvermoeibaar voor alle kinderen zorgen en ze elke dag naar school brengen. Dit team is werkzaam bij de CARE Foundation, onze partners in India met wie we al van het begin af aan samenwerken.

We hebben met CARE Foundation een sterke vertrouwensrelatie opgebouwd met de gemeenschap van Londor en stellen samen vast welke kinderen onze ondersteuning het meest nodig hebben. We moedigen ouders ook aan om zoveel mogelijk betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kinderen.

Bovendien hebben we heel goede contacten met plaatselijke scholen en leerkrachten.

Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de voortdurende ondersteuning van onze regelmatige kindsponsors. Deze gulle mensen financieren rechtstreeks het welzijn van de kinderen in ons programma. Voor slechts £15, €15 of $20 per maand kunt u net als zij het leven van deze kinderen veranderen.