Contact Us

Use the form on the right to contact us.

 

Name *
Name
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Leven in Londor

Leven in Londor

GESCHIEDENIS

De overgrote meerderheid van de kinderen die wij steunen, is afkomstig van een gemeenschap die bekend staat als Londor (een heel klein aantal komt van elders). De Londor zijn een oude nomadische stam uit Zuid-India die van oudsher van stad naar stad reisde om te bedelen bij tempels en religieuze feesten. Families legden lange afstanden te voet af en sliepen op straat. Ze waren armen en sociaal uitgesloten.

LONDOR VANDAAG DE DAG

Ergens in de afgelopen 100 jaar begonnen de Londor zich te vestigen in kleine dorpen rond de grote stad Chennai. Terwijl vele leden van de gemeenschap nog steeds naar tempels en feesten afreizen, leven ze meestal in meer permanente lemen hutten of van plastic platen gebouwde huizen.

In de loop der tijd heeft de Londor-gemeenschap zich ontfermt over kleine stukken land die niet in trek waren en die ze van de overheid kregen. Vanwege het extreme sociale stigma leven zij echter volledig geïsoleerd van buren die vlakbij wonen. Soms worden ze door hoge betonnen muren ook fysiek gescheiden van anderen.

Hoewel het land waarop ze wonen gemeenschappelijk bezit is, zijn hun huizen te klein, oncomfortabel, donker, hebben ze lekken en zijn ze soms gevaarlijk. Kinderen en ouders leven en slapen samen in één kamer, die onhygiënisch is en waar noodzakelijke privacy ontbreekt.

HET LEVEN VAN EEN KIND IN LONDOR

Vanaf de geboorte tot een leeftijd van rond de vijf jaar zijn kinderen het nuttigst voor hun ouders. Ze kunnen worden meegenomen om te bedelen en zijn voor hun ouders een kans om meer geld te verdienen – mensen geven meer geld geven aan schattig uitziende kleine kinderen.

Na deze leeftijd kunnen de meeste kinderen hun gang gaan. De meeste kinderen gaan niet naar school omdat ze daar niet kunnen komen en omdat niemand ervoor kan zorgen dat ze gaan. Sommige kinderen gaan wel naar plaatselijke openbare scholen, maar daar zijn de klassen vaak te groot, sluiten de leeftijden van de kinderen niet op elkaar aan en laat de kwaliteit van het onderwijs nogal eens te wensen over.

De jongens en meisjes hebben vaak geen schone kleren en weinig voedsel en krijgen vaak zweren omdat ze op de grond slapen en naakt spelen.

Wanneer jonge meisjes in de puberteit komen, kunnen ze trouwen en beginnen ouders een geschikte echtgenoot te zoeken. In de Londor-gemeenschap geeft men bruidsschatten en gaat het meisje bij de familie van haar man wonen zodra ze getrouwd is. Meestal wordt verwacht dat het meisje een jaar na het huwelijk haar eerste kind krijgt en is ze gedwongen om helemaal van school af te gaan.  

Doordat ze zo weinig onderwijs krijgen en beperkt ervaring hebben met het leven buiten Londor, is de kans heel groot dat ze hun eigen kinderen op precies dezelfde manier zullen opvoeden als hun ouders hen hebben opgevoed.

Het leven van een volwassene in Londor

Mensen groeien snel op in Londor – veel ouders krijgen hun eerste kind al wanneer ze 16 zijn.

Vrijdag, zaterdag en zondag zijn in principe de bedeldagen. Leden van de gemeenschap reizen naar tempels en krijgen geld van andere bezoekers van de tempel. Sommige mannen uit de gemeenschap doen zelfs aan zelfbeschadiging om meer geld te verdienen.

De rest van de week is vaak saai en kan heel lang duren. Sommigen kunnen gelukkig werk vinden op een boerderij, terwijl anderen de tijd verdrijven met alcohol – dat is vaak heel goedkoop en onderdrukt de honger. Daar komt nog bij dat er geen voorlichting is over de schade die veroorzaakt wordt door alcoholgebruik. 99% van de volwassenen in de Londor-gemeenschap kan niet lezen of schrijven. Niemand heeft spaargeld om voortgezet onderwijs of een opleiding te kunnen betalen.

het leven van een vrouw in londor

Vrouwen hebben het het zwaarst in Londor, want ze hebben de belangrijkste bedeltaken, moeten kinderen krijgen en het huishouden doen.

Meisjes trouwen jong en krijgen vervolgens al gauw kinderen. Er zijn geen anticonceptiemiddelen beschikbaar en vrouwen gaan na de bevalling snel weer aan het werk – soms zelfs de volgende dag al! Sommige vrouwen delen een man en moeten hun huis delen met de andere vrouw van hun echtgenoot en haar kinderen.

Vrouwen geven hun inkomsten aan hun echtgenoot, wat betekent dat ze zelf geen geld kunnen sparen. Ze kunnen door hun man worden gedwongen te drinken en raken gemakkelijk verslaafd. Huiselijk geweld tegen vrouwen komt vreselijk veel voor, grotendeels gevoed door alcoholverslaving.