Contact Us

Use the form on the right to contact us.

 

Name *
Name
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Een nieuw huis voor Kumar

Een nieuw huis voor Kumar

IN 2017 gaan we ons eigen huis bouwen voor de kinderen van my name is kumar

En u kunt ons daarbij helpen. Ons nieuwe huis heeft woonruimte voor minimaal 50 kinderen van de Londor-gemeenschap en ook ruimtes om te spelen en te leren, een keuken en een buitenruimte. Bekijk de video voor meer informatie en als u wilt weten hoe u een steentje kunt bijdragen.

 

De Achtergrond

De afgelopen 3 jaar hebben we het gebouw dat dienstdeed als het tehuis van My Name is Kumar en de CARE Foundation gehuurd. Het is een hoog gebouw met een kleine moestuin en een speel- en leerruimte. We hebben een goede relatie met de huisbaas en het is ons thuis. 

Omdat we inmiddels zijn gegroeid en onderdak bieden aan bijna 50 kinderen uit de Londor-gemeenschap hebben we meer panden moeten huren. Daarnaast is door een wijziging in de plaatselijke staatswet bepaald dat jongens en meisjes in een kindertehuis boven een bepaalde leeftijd niet meer in hetzelfde gebouw mogen slapen.

Waarom doen wij dit 

Op dit moment zijn we niet één tehuis, maar drie. De huizen staan verspreid over de stad en bieden de kinderen onderdak in drie groepen: de jongere meisjes, de oudere meisjes en de jongens.

We zijn gedwongen om broers, zussen, neven en nichten van elkaar te scheiden. Een aantal kinderen moet een lange afstand afleggen naar school, de ouders moeten verder reizen om hun kinderen te kunnen bezoeken en de kosten voor onderdak en vervoer zijn veel hoger.

Bovendien is het door een nationale wetswijziging in 2016 vanaf het begin van het volgende academische jaar niet meer toegestaan om een kindertehuis te runnen in een gehuurd verblijf. Dit betekent dat we eigenaar moeten zijn van het gebouw waarin we werken. 

Waarom bouwen en niet kopen? 

We hebben heel lang gezocht naar het perfecte huis dat voldoet aan onze eisen. Het moet dichtbij de school van de kinderen liggen, dichtbij de Londor-gemeenschap, er moet genoeg ruimte zijn voor iedereen en het moet voldoen aan alle wettelijke eisen. Zo'n huis bestaat helaas niet... althans nóg niet.

Ons nieuwe huis

Het wordt een plek voor de kinderen waar ze kunnen studeren, spelen en 's nachts veilig kunnen slapen. Niet alleen de kinderen die nu al bij ons wonen kunnen er terecht, maar het biedt ook ruimte om nog meer kinderen te huisvesten. Deze kinderen hebben dringend een zorgzaam thuis nodig. Helaas kunnen we dit momenteel nog niet bieden.

In de toekomst, wanneer het ons gelukt is om de armoedecyclus voor de hele Londor-gemeenschap te doorbreken en van de CARE Foundation een onafhankelijke organisatie te maken, zal het gebouw worden gebruikt voor andere gemarginaliseerde en sociaal uitgesloten gemeenschappen in ons werkgebied die in armoede leven.