Contact Us

Use the form on the right to contact us.

 

Name *
Name
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

CARE Foundation

MY NAME IS KUMAR EN CARE FOUNDATION ZIJN PARTNERORGANISATIES DIE SAMEN DE DAGELIJKSE LEIDING VAN HET TEHUIS EN ZORG VOOR DE KINDEREN OP ZICH NEMEN.

CARE Foundation (Centre for Action and Resource Foundation) is een niet-gouvernementele organisatie gevestigd in Zuid-India. Het CARE-team biedt hulp aan kansarme kinderen, jongeren en berooide vrouwen die moeten vechten om te overleven in de straten van Chennai. CARE wil kinderen en jongeren in hun ontwikkeling stimuleren met liefdevolle zorg en adequate voeding, gezonde sociale interactie en de liefde en het respect die ieder mens verdient.

De zakelijke en financiële ondersteuning van My Name is Kumar stelt de CARE Foundation in staat het kindertehuis en deze diensten te runnen. Samen willen de twee organisaties ervoor zorgen dat de CARE Foundation in 2023 een onafhankelijke organisatie is.

In de toekomst hoopt My Name is Kumar andere Indiase organisaties zoals de CARE Foundation op dezelfde manier te steunen.