Contact Us

Use the form on the right to contact us.

 

Name *
Name
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kumar in 2014: Een terugblik

2014: EEN TERUGBLIK OP HET jaar van KUmar

2014 WAS HET EERSTE VOLLEDIGE JAAR VAN ONZE ORGANISATIE WE GAVEN LES AAN 37 KINDEREN VAN VERSCHILLENDE LEEFTIJDEN UIT DE LONDOR-GEMEENSCHAP, ZIJN VERHUISD EN ZIJN BEGONNEN MET FONDSENWERVING IN HET VERENIGD KONINKRIJK. ENKELE HOOGTEPUNTEN VAN 2014: 

2014 -.jpg
 • In 2014 startten de onderwijsprojecten voor 37 kinderen uit de Londor-gemeenschap in Tamil Nadu.
   
 • Aan het begin van dat jaar hebben we de fondsenwerving in Nederland ook uitgebreid naar het Verenigd Koninkrijk. We hebben ook een bankrekening voor onze organisatie geopend in het VK.
   
 • In mei zijn we vanwege onverwachte omstandigheden naar een ander dorp verhuisd, ongeveer 30 minuten van onze oorspronkelijke locatie.  Dit heeft geen invloed op de kinderen gehad en ze gaan nog steeds naar dezelfde school. Ze werden daar elke dag met een privé-jeep naartoe gebracht, maakten hun huiswerk en aten in ons nieuwe huis.
   
 • Acht kinderen gingen in 2014 naar een privéschool om Engels te leren. De andere 29 gingen naar een particuliere door de overheid gesteunde school waar ze les kregen in het Tamil. Ze gingen elke dag met veel plezier naar school en behaalden uitstekende resultaten dankzij de goede begeleiding van de leerkrachten en de zorgverleners.
 • De CARE Foundation en My Name is Kumar hebben een officieel memorandum van overeenstemming ondertekend, met daarin de details over de voorwaarden van de overeenkomst tussen de twee organisaties. We hopen dat we voor de komende jaren een solide basis hebben gelegd voor de verdere uitbreiding van onze activiteiten in India. We streven ernaar dat de CARE Foundation in 2023 onafhankelijk is. Tegen die tijd hopen we dat CARE op eigen benen kan staan en alle geldinzamelingsacties en projectactiviteiten zelf kan beheren.